Number: PÜP KUNST 2016-11 3.2-4/11
Summa kroonides: 16 428.93
Summa eurodes: 1 050.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.04.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve:
Mälestis:

22178 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", 19. saj (õli, puit)