Number: PÜP 2009 38
Summa kroonides: 65 000.00
Summa eurodes: 4 154.26
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.10.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2010
Toetuse sihtotstarve: Tartu Katoliku kiriku katuse ja torni restaureerimistööd
Mälestis:

6963 Tartu Katoliku kirik, 1895-1899.a.