Number: PÜP 2008 98
Summa kroonides: 60 000.00
Summa eurodes: 3 834.70
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.12.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2008
Toetuse sihtotstarve: katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekti koostamine
Mälestis:

15621 Simuna kirik