Number: ARHEO 2013-01: 3.2-4/163-TKL
Summa kroonides: 3 129.32
Summa eurodes: 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.10.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2013
Toetuse sihtotstarve: Hooldustööd: võsa likvideerimine, korrastus- ja koristustööd. Jäätmete eemaldamine, niitmine ja hooldustööd.
Mälestis:

8940 Rahvapärimustega seotud koht "Otimägi", "Põlise leppe kivid", "Püha leppe kivid", I a-tuh lõpp e. Kr.