Number: PÜP 2016 42
Summa kroonides: 7 823.30
Summa eurodes: 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.06.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2016
Toetuse sihtotstarve: Oreli puhastamine ja restaureerimiskava koostamine
Mälestis:

4705 Oreliprospekt, H.Walcker, 1894 (puit)

23290 Laatre kirik