Number: PÜP KUNST 2013 3.2-4/14-TöL
Summa kroonides: 50 069.12
Summa eurodes: 3 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.05.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimine
Mälestis:

28464 Altarisein, N. Lorentzen, 1827 (puit, polükroomia)