Number: PÜP KUNST 2013 3.2-4/39-TöL
Summa kroonides: 25 034.56
Summa eurodes: 1 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.06.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Altarivõre restaureerimine.
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj