Number: PÜP KUNST 2013 3.2-4/79-TöL
Summa kroonides: 4 029.31
Summa eurodes: 257.52
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.11.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Karikaümbrise konserveerimine.
Mälestis:

23290 Laatre kirik