Number: PÜP KUNST 2013 3.2-4/78-TöL
Summa kroonides: 6 803.61
Summa eurodes: 434.83
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.11.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Mustvee vanausuliste kirik - tikitud ikooni konserveerimine.