Number: PÜP KUNST 2014 3.2-4/11-TöL
Summa kroonides: 20 653.51
Summa eurodes: 1 320.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.04.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Altarimaali restaureerimine
Mälestis:

3881 Altar ja altariaed, 19.saj. (puit, ôli)