Number: PÜP KUNST 2014 3.2-4/19-TöL
Summa kroonides: 30 041.47
Summa eurodes: 1 920.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.04.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Seinalühtri restaureerimine
Mälestis:

3323 Seinabraa ühele tulele,17.saj. (vask)

23619 Pühalepa kirik