Number: PÜP KUNST 2014 3.2-4/55-TöL
Summa kroonides: 1 721.13
Summa eurodes: 110.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.03.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Armulauakarika konserveerimine
Mälestis:

2904 Nissi kirik, 1873. a