Number: PÜP KUNST 2015 3.2-4/19-TöL
Summa kroonides: 31 293.20
Summa eurodes: 2 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.01.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Apostlite Raamatu konserveerimine.
Mälestis:

27674 Apostlite teod, Moskva 1909 (17.saj. väljaande järgi) (trükis, nahkköide, pimetrükk)