Number: PÜP KUNST 2015 3.2-4/27-TöL
Summa kroonides: 21 905.24
Summa eurodes: 1 400.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.02.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Kantsli jala konserveerimine ja biokahjustuste tõrje.
Mälestis:

16456 Kantsel, 19.saj. (puit, õli)