Number: PÜP KUNST 2015 3.2-4/26-TöL
Summa kroonides: 31 293.20
Summa eurodes: 2 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.06.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Ikooni "Jumalaema eestkoste" restaureerimine
Mälestis:

723 Ikoon "Jumalaema eestkoste", 20. saj. algus (tempera, puit)