Number: PÜP KUNST 2015 3.2-4/38-TöL
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 655.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.03.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Altarimaali "Kristus Ketsemani aias" restaureerimine
Mälestis:

15647 Haljala kirik

27949 Altarimaal "Kristus Ketsemani aias", H.Hoffmanni järgi, 19.saj. (õli, lõuend)