Number: PÜP 2016 43
Summa kroonides: 40 368.23
Summa eurodes: 2 580.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.09.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2017
Toetuse sihtotstarve: elektrisüsteemi rekonstrueerimine (I etapp)
Mälestis:

13916 Lüganuse kirik, 14.-15. saj