Number: PÜP 2016 44
Summa kroonides: 76 981.27
Summa eurodes: 4 920.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.09.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2017
Toetuse sihtotstarve: Torni katuse avariitööd
Mälestis:

21058 Pöide kirik