Number: ARHEO 2013-12: 3.2-4/124-TKL
Summa kroonides: 1 564.66
Summa eurodes: 100.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.05.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2013
Toetuse sihtotstarve: Asulakoht, reg-nr 12909, hooldustööd
Mälestis:

12909 Asulakoht