Number: ARHEO 2014-03: 3.2-4/6-TKL
Summa kroonides: 3 129.32
Summa eurodes: 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2014
Toetuse sihtotstarve: Korrastustalgud linnusel (kevad 2014)
Mälestis:

12640 Linnus "Pöide maalinn", "Kahutsi maalinn"