Number: ARHEO 2014-04: 3.2-4/8-TKL
Summa kroonides: 2 034.06
Summa eurodes: 130.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 02.12.2014
Toetuse sihtotstarve: Asulakoha ja kultusekivi (reg-nr 13209 ja 13210) juurde infostendi ja selle aluse valmistamine ja paigaldamine
Mälestis:

13209 Asulakoht

13210 Kultusekivi