Number: ARHEO 2014-05: 3.2-4/9-TKL
Summa kroonides: 1 173.50
Summa eurodes: 75.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.05.2014
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2014
Toetuse sihtotstarve: Mälestisele juurdepääsu puhastamine võsast
Mälestis:

9640 Kivikalme