Number: ARHEO 2015-01: 3.2-4/1-TKL
Summa kroonides: 2 816.39
Summa eurodes: 180.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.06.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2015
Toetuse sihtotstarve: Linnuse ja kultusekivide ümbruse hooldustööd
Mälestis:

9229 Kultusekivi

9230 Kultusekivi

9231 Kultusekivi

9232 Kultusekivi

9233 Linnus