Number: ARHEO 2016-11: 3.2-4/11-TKL
Summa kroonides: 5 570.19
Summa eurodes: 356.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.07.2016
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2016
Toetuse sihtotstarve: Toetus arheoloogilise eeluuringu tellimiseks kiriku ümbruse vertikaalplaneerimise projekteerimiseks
Mälestis:

4021 Anna kirikuaed ja kalmistu

15093 Anna kirik