Number: ARHEO 2012-14: 3.2-4/171-TKL
Summa kroonides: 1 564.66
Summa eurodes: 100.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.11.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.06.2013
Toetuse sihtotstarve: Kalmistu hooldustööd
Mälestis:

13298 Kalmistu