Number: PÜP KUNST 2017 3.2-4/5
Summa kroonides: 51 633.78
Summa eurodes: 3 300.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.02.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2017
Toetuse sihtotstarve: kantsli ja kantslitrepi restaureerimine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel

17017 Kantsel, 19.saj. I pool (puit, õlivärv)