Number: PÜP 2004 80
Summa kroonides: 50 480.00
Summa eurodes: 3 226.26
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.12.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2005
Toetuse sihtotstarve: altariruumi siseviimistluse konserveerimine-restaureerimine
Mälestis:

15535 Martna kirik