Number: PÜP KUNST 2017 3.2-4/6
Summa kroonides: 20 340.58
Summa eurodes: 1 300.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.02.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2017
Toetuse sihtotstarve: ikooni Aleksei Jumalainimene ja Nikolai Imetegija konserveerimine
Mälestis:

6949 Tartu Uspenski õigeusu kirik 1776.-1783. a

22179 Ikoon "Aleksei Jumalainimene ja Nikolai Imetegija" (õli, puit)