Number: PÜP 2017 07
Summa kroonides: 1 329 961.00
Summa eurodes: 85 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.01.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: Jõelähtme kiriku torni restaureerimine (II etapp)
Mälestis:

2716 Jõelähtme kirik, 14.-20. saj