Number: PÜP 2017 04
Summa kroonides: 3 911.65
Summa eurodes: 250.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.01.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Lümanda Issandamuutmise kiriku infovoldiku väljaandmine