Number: PÜP 2004 79
Summa kroonides: 214 760.00
Summa eurodes: 13 725.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.12.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2005
Toetuse sihtotstarve: altariruumi põranda restaureerimine
Mälestis:

14952 Ambla kirik