Number: PÜP 2017 01
Summa kroonides: 704 097.00
Summa eurodes: 45 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.01.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Saatse Püha Paraskeva kiriku katuste restaureerimine (II etapp - kogudusesaal, nelitis, altariruum)
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik