Number: EH 2017 70
Summa kroonides: 65 715.72
Summa eurodes: 4 200.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.03.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2017
Toetuse sihtotstarve: Räästakarniisi avariiolukorra likvideerimiseks (hinnapakkumiste read 1-2).
Mälestis:

14094 Sänna mõisa ait-kuivati, 19. saj