Number: PÜP 2004 73
Summa kroonides: 13 933.00
Summa eurodes: 890.48
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.12.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2005
Toetuse sihtotstarve: katuse kahe neelukoha remont
Mälestis:

15621 Simuna kirik