Number: PÜP 2017 12
Summa kroonides: 782 330.00
Summa eurodes: 50 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: idaosa (sh apsiid, kooriruumi katuse liitumiskoht torniga, kooriruumi viilud) avariitööd (III etapp)
Mälestis:

21079 Valjala kirik