Number: PÜP 2017 17
Summa kroonides: 174 756.88
Summa eurodes: 11 169.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.01.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: vööndkaare konserveerimine
Mälestis:

2747 Saha kabel, 15. saj