Number: PÜP 2017 18
Summa kroonides: 312 932.00
Summa eurodes: 20 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 31.01.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2017
Toetuse sihtotstarve: katuste restaureerimine
Mälestis:

23574 Kärdla kirik