Number: PÜP 2008 29
Summa kroonides: 540 000.00
Summa eurodes: 35 512.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.04.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2008
Toetuse sihtotstarve: Rokina, Mikitamäe ja Uusvada tsässonate restaureerimine