Number: PÜP 2012 16
Summa kroonides: 66 560.64
Summa eurodes: 4 254.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.02.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Podmetsa tsässona restaureerimine
Mälestis:

4214 Puust kabel (tsasson)