Number: PÜP 2008 93
Summa kroonides: 85 000.00
Summa eurodes: 5 432.49
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.10.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2008
Toetuse sihtotstarve: Helme kiriku varemete konserveerimise põhiprojekti koostamine
Mälestis:

23091 Helme kiriku varemed