Number: PÜP 2017 45
Summa kroonides: 18 150.06
Summa eurodes: 1 160.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.10.2017
Lepingu (aruande) tähtaeg: 08.12.2017
Toetuse sihtotstarve: Piirissaare ikoon Apostlid Peetrus ja Paulus" restaureerimine
Mälestis:

21680 Ikoon "Apostlid Peetrus ja Paulus", M.Solntsev, 20.saj. II pool (tempera, puit)