Number: EH 2018 5
Summa kroonides: 33 796.66
Summa eurodes: 2 160.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Projektdokumentatsiooni koostamiseks - hinnapakkumistes 1. ja 2. etapi teostamiseks.
Mälestis:

16690 Elamu Pärnus Lõuna t 6