Number: EH 2018 2
Summa kroonides: 58 048.89
Summa eurodes: 3 710.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.02.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Hoone konserveerimise põhiprojekti koostamiseks.
Mälestis:

15892 Kalame talu silmuköök