Number: PÜP 2018 03
Summa kroonides: 78 233.00
Summa eurodes: 5 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.03.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: katuse ja tornikiivri projektdokumentatsiooni koostamine
Mälestis:

23345 Emmaste kirik