Number: PÜP KUNST 2018 nr 1/5
Summa kroonides: 13 017.97
Summa eurodes: 832.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.03.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: ikooni konserveerimine
Mälestis:

708 Ikoon "Prohvet Saalomon ja Mooses", 18/19. saj. (ülemaalingud, tempera, puit)