Number: EH 2018 18
Summa kroonides: 92 314.94
Summa eurodes: 5 900.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.03.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimise projektdokumentatsiooni koostamiseks - muinsuskaitse eritingimused, insenertehnilised uuringud ja ülesmõõtmine, vertikaalplaneerimine, konserveerimisprojekt.
Mälestis:

13895 Kukruse mõisa kuivati, 19. saj