Number: EH 2018 20
Summa kroonides: 312 932.00
Summa eurodes: 20 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

23579 Kalevivabriku elamu Kärdlas Vabrikuväljak 2