Number: EH 2018 26
Summa kroonides: 156 466.00
Summa eurodes: 10 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.05.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

23855 Kiidjärve vesiveski