Number: EH 2018 28
Summa kroonides: 31 293.20
Summa eurodes: 2 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.05.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Majavammi tõrjetöödeks.
Mälestis:

15334 Kuusiku mõisa tärklisevabrik