Number: PÜP 2004 60
Summa kroonides: 15 635.00
Summa eurodes: 999.26
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.11.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 27.12.2004
Toetuse sihtotstarve: pikihoone katuse restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

15587 Ridala kirik